ГОСТИ В ДДЛРГ „ЛЮБА ТЕНЕВА“ И ДДМУИ БЕРКОВИЦА

Фондация „Добрия самарянин” е от най-добрите приятели на децата от двата дома. Днес чрез нея в ДДЛРГ „Люба Тенева“ и  ДММУИ гостуваха млади американски доброволци . Те донесоха подаръци, играха с децата и ги накараха да се чувстват щастливи. Гостите организираха спортни  празници  и всички много се забавляваха.

Continue reading

“МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На основание чл. 22 от Наредба № 23 от 18.12.2009 г., Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” организира обществено обсъждане за промяна в Стратегия за местно развитие /СМР/, прехвърляне на средства между приоритетите и мерките, и заявление за допълнително финансиране за увеличение на бюджета на СМР.

Continue reading

“МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

П О К А Н А   за прием на заявления за подпомагане по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч”.  Финансовата помощ по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд ...

Continue reading