Агенцията по заетостта предупреждава

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К   А        Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА  София 1000, бул.”Дондуков” 3, тел. 9265-411, 9265-430 - “Връзки с обществеността”     Във връзка с кампанията за бране на боровинки в Швеция Агенцията по заетостта съветва българските граждани, които замина...

Continue reading

Нови медали по спортно ориентиране за Берковица

 На 10-11 август  в околностите на гр. Перник се проведоха X Национални състезания за Купата "Кракра Пернишки" и XXIX състезание за ветерани. Участваха състезатели от 23 клуба. Спортен клуб "Берковица 2000" участва с двама състезатели, през първия ден Ангел Пешев спечели бронзов медал , а през втория - сребърен.

Continue reading