ПЪРВИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ ЗЛАТИЯТА-2013“

Община Вълчедръм, за първа  година – 2013, ще проведе фолклорен фестивал “Песни и танци от  Златията”, който се явява продължение на фолклорен преглед, с начало 2008 година – “Златията пее и танцува”.Фестивалът не е с конкурсен характер и ще се състои на 12 октомври – в рамките на  тържествата по повод Празника на града – 14 октомври...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Общинска Администрация - Берковица ОБЯВЯВА На основание Заповед на Кмета на Община Берковица РД-15-545/23.08.2013година, на основание  Решение № 675 от Протокол № 28/09.08.2013 год. на Общински съвет-Берковица,чл.147,ал.2 и чл.137,ал.1,т.5 от ТЗ и чл.22,ал.2,т.1 от Наредбата за реда  за учредяване на търговски дружества и за уп...

Continue reading