ПРЕДСТОЯЩА СЕСИЯ

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 27.09.2013година /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:              1. Информация на Местн...

Continue reading

45 ГОДИНИ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „БЕРКОВСКИ КЕСТЕН“ И 15 ГОДИНИ ПЕВЧЕСКА ГРУПА „ЗДРАВЕЦ“

Четиридесет и пет години от създаването  на Пенсионерски клуб „Берковски кестен“ и 15 години певческа група „Здравец“ отпразнуваха хората от трета възраст в големия салон на читалище „Иван Вазов“ на 18 септември 2013 г.  Празникът бе уважен от  председателят на ОбС –Берковица инж. Юлиян Иванов и заместник-кметовете Гергана Антонова и...

Continue reading

КЛУБ “БЕРКОВСКИ КЕСТЕН” на 45 години

В центъра на града близо до Часовниковата кула има един клуб, в който винаги е пълен с хора от третата възраст. Втори дом го наричат членовете на клуба. Кръстник си избраха членовете му и той му даде име „Берковски кестен“. Тези дни този клуб навърши 45 години от основаването му. Весело, интересно и забавно е в клуба. Често...

Continue reading