Детска градина „Малина“

Адрес: гр. Берковица, 3500 ул. „Шабовица“ № 1 Директор: Тодорка Кацарска Тел. пом.- директор: 0884590404, 0953/88238 E-mail: info-1201356@edu.mon.bg Сайт: https://dg-malina.com/ Детска градина „Малина“ – разположена в центъра на град Берковица. Сплотеният екип от отлично подготвени педагози и всеотдайният помощен персонал внедряват ...

Continue reading

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА На 16 октомври /сряда/ 2013 г. от 11.00 часа в заседателната зала на ОбС - Берковица ще се отварят офертите по Процедура за снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на Община Берковица за сезон 2013/2014 година по обособени позиции....

Continue reading

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Адрес: гр. Берковица, 3500 ж. к. „Изгрев“, ЦДГ 5, тяло А Тел. директор: Анета Заркова – 0879215687, 0953/88036 E-mail: info-1201014@edu.mon.bg ЦПЛР-ЦРД, Берковица е създаден на 9.05.1990 г. с ПМС № 43/9.05.1990 г. като Център за работа с деца. След влизане в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование от 1.08.2016 г. ...

Continue reading

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

Адрес: гр. Берковица, 3500 ул. „Ашиклар“ 22 Телефон на директор: Милкана Джонова - 0876794414, Телефон канцелария: 0953/88064 и 0953/88063 e-mail: info-1202010@edu.mon.bg От 1 август 2017 година със Заповед № РД 14 – 249 / 20.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката Помощно училище “Христо Ботев” – гр. Берковица, е преобра...

Continue reading

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ “Д-р ИВАН ПАНОВ”

Адрес: гр. Берковица, 3500 ул. „Д-р Иван Панов“ 2 Тел. директор: Григор Григоров – 0953/88104, 0889624318 Тел. канцелария: 0953/88031 E-mail: info-1202000@edu.mon.bg Сайт: https://www.ipanov.comИстория–Незапомнено откога, при черквата в нашия град е имало една по-голяма стая, където се събирали ученици, свещеници и учители, които да ...

Continue reading