ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА – СЪВРЕМЕННА И КОМПЕТЕНТНА”

Във връзка с реализиране на дейности по проект „Общинска администрация Берковица – съвременна и компетентна“ по Оперативна програма Административен капацитет, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 на 10 май 2014 г. от...

Continue reading

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД ЗА ВОДАЧИ НА СЛУЖЕБНИ КУЧЕТА В БЕРКОВИЦА

В Берковица от 12  до 16  май 2014 г. ще се проведе Деветия  национален преглед за водачи на служебни кучета. Официалното откриване ще е на 13 май 2014 г. от 11.30 часа в базата на ГДНП, град Берковица. Мероприятието се организира от Спортна асоциация-МВР и Сектор КПДСПВСК-ООП-ГДНП.

Continue reading

ВАЖНИ ПРОМЕНИ В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СТИПЕНДИИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

С промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби правителството реши за получаване на едногодишна стипендия да могат да кандидатстват само учениците от VІІІ до ХІІ клас. Децата в по-малка възраст ще бъдат стимулирани чрез еднократно финансово подпомагане за участие в обучителни курсове по ...

Continue reading

НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ Д-Р ИЛИЯН ТИМЧЕВ ПОДКРЕПИ ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЕТСКИ СТОЛЧЕТА ЗА ГРУПА „ЯГОДКА“ В ЦДГ „МАЛИНА“

Народният представител от „Коалиция за България“ д-р Илиян Тимчев подкрепи финансово гражданска инициатива на родителски комитет за закупуване на столчета за група „Ягодка“ в ЦДГ „Малина“.  Благотворителната инициатива цели подобряване на материалната база в детското заведение. Градината бе в ремонт по проект за енергийна ефективност...

Continue reading

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА УТВЪРДИ ДЛЪЖНОСТНОТО РАЗПИСАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В БЕРКОВИЦА

По своето предназначение Центърът за обществена подкрепа – Берковица ще предоставя социални услуги на деца и семейства в риск.  Съгласно Заповед на Изпълнителния директор на АСП РД 01-218/14.02.2014 г.  новооткритата услуга е с капацитет 30 места. За да финкционира социалната услуга ЦОП са необходими следните специалисти: ръководител...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 9 май/петък/  2014 г. Берковица ще отбележи  Деня на победата и Деня на Европа с общоградско поклонение и поднасяне на цветя пред паметника на загиналите във войните, което ще започне в 11.00 часа в градската градина. Организатори на събитието са Община Берковица съвместно със Съюза на ветераните от войните на България.

Continue reading