ОТМЕНЯ СЕ БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БЕРКОВИЦА

Със Заповед РД 15-571/08.09.2014 г. кметът на Община Берковица отмени бедственото положение, считано от 17.30 часа на 08.08.2014 г., поради отпадане на обстоятелствата послужили като основание за това. Заповед РД 15-571/ 08.09.2014 г.

Continue reading

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

До Директора на УОГС „Петрохан” – с. Бързия и служителя Агапи Първанов Директора на „НЕК” ЕАД, „Язовири и каскади”, Язовирен район „Петрохан” и служителите Михаил Петров и Васил Богданов, Георги Василев Тимчев.     УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бих искала чрез официалния сайт на Община Берковица да изра...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Пунктове за раздаване на минерална вода на домакинства, останали без водоподаване: ж.к Стара планина - магазина на Славчо на ул. Живовци ж.к Заряница - магазин на Еврофутбол кв. Беговица - на центъра до магазина  

Continue reading