БЕРКОВИЦА ЧЕСТВА ОСВОБОЖДЕНИЕТО СИ

Мероприятията за 137-годишнината от Освобождението на Берковица започнаха тържествено с шествие от пл. Радичков до паметника на загиналите в Руско-турската война под звуците на детски духов оркестър към Второ ОУ „Христо Смирненски“. На церемонията присъства Зам. -кметът Радослав Найденов, Анелия Якимова – главен експерт „Образование“...

Continue reading

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект на „Изработване на общ устройствен план на община Берковица и екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на плана” в две фази – фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект на „Изработване на общ устройствен план на община Берковица и екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на плана” в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект. 1. Решение 2. Обявление 3. Документация за участие 4. Задание 5....

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Проект ”Ново начало-разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица ” договор № BG051PO001-5.2.12-0069-C0001 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 ”Разкриване на социални услуги в общността” На основание чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от...

Continue reading

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 04.12.2014 г. ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. – 88 371 Работни места за специалисти с висше образование 1 лекар ендокринология 1 лекар неврология 1 лекар нефрология 1 лекар анестезиология 3 рехабилитатори по ЗИХУ 1 учител по информатика и информацион...

Continue reading

ПОКАНА

На 8 декември 2014 г. от 11.00 часа в заседателна зала № 1 на областната администрация в Монтана ще се проведе Регионална среща с представителите на бизнеса в Северозападен район, организирана от Министерството на икономиката. Срещата е във връзка с одобрено решение на МС 761/06.11.2014 г. Иновационна стратегия за интелигентна специа...

Continue reading

„БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ“ ГРАБНА СЪРЦАТА НА БЕРКОВСКАТА ПУБЛИКА

Още една мечта на берковските любители на сценичното изкуство се сбъдна с музикалния театър „Българи от старо време“. Мюзикълът грабна сърцата на многобройната публика. ” Постановката е дело на режисьора Марио Николов в музикално-драматичен театър „Константин Кисимов” Велико Търново. Режисьорът е избрал тази пиеса, защото е убеден в ...

Continue reading