ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Днес, 8 януари се проведоха четири извънредни заседания на ОбС-Берковица. Присъстваха 20 съветника.  Всяко заседание имаше по една точка в дневния ред, съдържаща докладна, относно кандидатстване с проектни предложения на Община Берковица, Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ и  Народно Читалище „Иван Вазов – 1872“. Съветниц...

Continue reading

СНЕЖНАТА ПОКРИВКА НЕ Е ДОСТАТЪЧНА И СКИ ПИСТАТА ПОД ВРЪХ КОМ НЕ РАБОТИ

Засега снежната покривка в зона Ком не е достатъчна и пистата не се обработва. Пътят до хижите е разчистен. През почивните дни ще е приятно за разходка в планината. При наличие на достатъчно сняг, който да позволява обработка на пистата, ски сезонът ще бъде официално открит. От сайта  на Община Берковица / www.berkovitsa.bg/  всеки м...

Continue reading

ДНЕС ОТБЕЛЯЗВАМЕ БАБИНДЕН – ДЕНЯ НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ

На 8 януари (и на 21 януари по стар стил) се отбелязва Бабинден - един от най-големите женски народни празници. На днешния ден се почита "бабата" - помощничката при раждането, а датата е обявена за празник на родилната помощ, на акушерките и гинеколозите през 1951 г. В МБАЛ – Берковица екипът на АГО ще отбележи празника на 21 януари....

Continue reading

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 Изх. № РД-92-00-0249(1)/07 януари 2016 г.  ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковиц...

Continue reading

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 Изх. № РД-92-00-0248(1)/07 януари 2016 г.  ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица...

Continue reading

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 Изх. № РД-92-00-0247(1)/07 януари 2016 г. ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица ...

Continue reading

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 Изх. № РД-92-00-0246/07 януари 2016 г.  ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица, ...

Continue reading