ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА ПРИЕ БЮДЖЕТ 2016

С 20 гласа „за“ берковските общински съветници приеха Бюджет 2016. Преди гласуването в резюме кметът инж. Милчо Доцов  представи основната рамка на бюджета. „Пред Община Берковица предстои трудна бюджетна  година. Над 3 млн. лева са констатираните недобори. Какво направихме от 9 ноември 2015 г. до днес – още през м. декември от собст...

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЖИВОТНОВЪДИ, Във връзка с кампанията по подаване на заявления за подпомагане по схемите и мерки на Общата селскостопанска политика за 2016 г. и ползването на пасища, мери и ливади от общинския и държавен поземлен фонд, Ви информираме, че на 01.02.2016 г. (ПОНЕДЕЛНИК) от 10.00 часа в стаята на съ...

Continue reading

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 01.02. 2016 г.от 12.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Берковица ще се проведе начална пресконференция по проект „Създаване на Център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица” съгласно договор  № BG05M9OP001-2.002-0075-C001, Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова пом...

Continue reading

РАБОТНА СРЕЩА НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО С КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

На 29 януари кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов проведе поредната работна среща с кметове и кметски наместници. Традицията, да се организира ежемесечно „Ден на кмета“ в общината ще продължи и през този мандат. В началото на срещата инж. Доцов представи  своя трети  заместник-кмет Роберт Фидосиев, чийто ресор  е инфраструктур...

Continue reading

ХРИСТА ЮЛИЯНОВА ОТ 2. ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ” – БЕРКОВИЦА С НАГРАДА ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ В УЧИЛИЩЕ

Седмокласничката Христа Юлиянова Иванова бе наградена с поздравителна картичка, подписана лично от българския премиер, за постигнати отлични резултати в училище през 2015 година. Тя е една от 50-те български деца, получили това признание. Инициативата под надслов „Предай добро нататък” е на Кока-Кола ХБК България в партньорство с ...

Continue reading