„СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”

На 01.02. 2016 г. от 12.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица  се проведе начална пресконференция по проект „Създаване на Център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица” съгласно договор  № BG05M9OP001-2.002–0075–C001, Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помо...

Continue reading

БОРЯНА ИВАНОВА Е ПЪРВИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Започна данъчната кампания в Община Берковица. Първият данъкоплатец  тази година е Боряна Иванова, която заплати  данък МПС. Днес пред касата в данъчното се наредиха още много граждани, предпочели да са сред първите, заплатили дължимите данъци и такси за 2016 г. Внеслите пълния размер на данъка до 30 април ползват и 5 % отстъпка.

Continue reading

ОБНОВЕНАТА ДЕТСКА ЯСЛА – БЕРКОВИЦА ДНЕС ОТВОРИ ВРАТИ

Детска ясла –Берковица днес, 1 февруари отвори врати за своите възпитаници, след като вече е с подобрена енергийна ефективност. Стойността на ремонта е 214 000 лева. Извън проекта Община Берковица вложи още близо 17 000 лева от общинския бюджет, с които е осигурена достъпна среда, чрез външна рампа, отговаряща на всички съвременни из...

Continue reading

НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ !

Стартира първият прием на проектни предложения по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Обявяване на схемата: Януари 2016 г. Краен срок за прием на проекти: 01.03.2016 г. Допустими бенефициенти: Работодатели Процент на публичното съфинансиране: 10...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ Договор  №  BG05M9OP001-2.002-0075-C001 ”Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица” ПРОЦЕДУРА за оценка на  потребностите на желаещите да ползват интегрирана социална услуга у дома в Община Берковица

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ НА СЕКТОР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

От  01.02.2016 г. започна плащането на данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък за превозни средства. Срокът за плащане на целия размер с 5 % отстъпка е 30.04.2016 г. Срок за плащане на първа вноска – 30.06. 2016 г. Срок за плащане на втора вноска – 30.10. 2016 г. Продължават плащанията за патентен данък. ...

Continue reading