ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ БЕ УЧРЕДЕН В БЕРКОВИЦА

Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов бе домакин на учредяването на Обществен съвет в града. Събитието се проведе на 19 февруари 2016 г. в заседателната зала на ОбА. „Днес започваме нещо ново. Това е една идея, която отдавна бе възникнала в мен“ – каза кметът – „ Сега създаваме Обществен съвет, в който ще присъстват представите...

Continue reading

КРЪГЛА МАСА ЗА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ И АГРЕСИЯТА

На 18 февруари 2016 г. в заседателната зала на ОбА, по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се проведе кръгла маса на тема: „Ефективна работа на институциите относно проблемите – преждевременно напускане на училище и училищен тормоз. Превантивни дейности и работа с ...

Continue reading

БЕРКОВИЦА ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА НА ЛЕВСКИ

"За Отечеството работя, байо! Кажи ти мойте и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно." /Васил Левски/ Стотици жители на Община Берковица  се стекоха днес на бул. Мрамор, за да отдадат почит пред делото на Васил Левски.  Гости на възпоменателния ритуал бяха председателят на Общински съвет д-р Илиян Тимчев, к...

Continue reading

УЧЕНИЦИ ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА

Днес, 19.02.2016 година учениците от ІV ОУ „Георги Сава Раковски” гр. Берковица тържествено отбелязаха 143 години от гибелта на Васил Левски. На тържеството учениците чрез стихове, презентация и песни, изразиха своята почит и уважение към личността и делото на Апостола.

Continue reading

ПОКЛОН ПРЕД АПОСТОЛА

По повод 143 години от смъртта на Васил Левски във Второ основно училище“Христо Смирненски“ се проведе тържествен рецитал на стихове, посветени на Апостола. Ученици от 7 клас показаха умения на талантливи декламатори.С едноминутно мълчание всички отдадоха почит на паметта на българина,завещал ни безпределната си любов към Отечеството...

Continue reading

ПОДПИСАН Е ПЪРВИЯТ ДОГОВОР ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДА ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

Във връзка с изпълнение на ОП „Региони в растеж 2014-2020“ процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. на 15 февруари 2016 г. кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов сключи първия договор ...

Continue reading