ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩА СЕСИЯ

1. Отчет на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост - гр. Берковица за 2015 година - докладва –Михаела Маринова 2. Отчет на Домашен социален патронаж за 2015 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата - докладва – Сибилия Дамянова – Директор 3. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически ана...

Continue reading

ОБЯВА за свободно работно място в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр. Берковица

Община Берковица обявява свободно работно място в Семейно-консултативен център /СКЦ/ в гр.Берковица на ул.Първи май кв.Раковица за следната длъжност: Социален работник – 1бр. Основни задължения: Социален работник – работа по случай, работа в общността, мобилна социална работа, посредничество, застъпничество, насочване на деца и лиц...

Continue reading

На вниманието на работодателите дирекция ”Бюро по труда” – Берковица обявява

Дирекция ”Бюро по труда”–Берковица oбявява за ползване на насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетостта на Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица, както следва: -Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време (член 36а от ЗНЗ) - финансови средства 2554 лв; -На...

Continue reading