ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 Изх. № РД-92-00-0699/16 юни  2016  г.  ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица,...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 Изх. № РД-92-00-0698(1)/16 юни 2016  г.  ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 Изх. № РД-92-00-0697(1)/16 юни 2016  г. ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица ...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 Изх. № РД-92-00-0696(1)/16 юни 2016  г.  ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 Изх. № РД-92-00-0695(1)/16 юни 2016  г. ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица ...

Continue reading

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  16.06.2016 г. ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. –  88 371 Работни места за специалисти с висше образование медицинска сестра – по ЗИХУ Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование 19   шивач 5   финансов консу...

Continue reading

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА БЕРКОВИЦА гр. Берковица, пл.“Йордан Радичков” № 4, ет.2, стая 207, тел.(0953) 88 802, GSM 0898 740 104  НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО НАЧАЛНА ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:  ДА СА ПЪЛНОЛЕТНИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА...

Continue reading

ПЪТУВАЩО КИНО ПРЕДСТАВЯ ФИЛМОВ МАРАТОН В БЕРКОВИЦА

На 23 юни /четвъртък/ 2016 г. в Берковица ще гостува пътуващо кино. В големия салон на НЧ „Иван Вазов-1872“ ще има прожекции на филмите: 17:00 часа „Норм – полярният мечок“ 18:30 часа „XI а“ 20:00 часа „Каръци“ Цена на билетите – 3,00 лева.

Continue reading

ТЕАТЪР ЗА ДЕЦА ОТ ДЕЦА

Млади актьори от 2. ОУ “Христо Смирненски“, водени от г-жа Мадлена Алексиева, посетиха малчуганите от целодневните детски градини в Берковица с театралната постановка „Котаракът в чизми и приятели“. Малките зрители, щастливи от изненадата наградиха актьорите с бурни аплодисменти. Някои се изплашиха от страшния магьосник, но всички г...

Continue reading