БЕРКОВИЦА ИМА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС, КАКТО И НОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

На 28 април 2017 г. се проведе редовно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 21 общински съветници. Внесени бяха 5 извънредни докладни. Като първа точка от дневния ред бе полагане на клетва от нов общински съвеъник. Във връзка с подадено заявление от д-р Илиян Тимчев за пресрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветн...

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с липсата на постъпили към момента документи по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт от кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-Берковица, както и предвид 30-дневния срок за извършване на проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ...

Continue reading

МЛАДЕЖКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР – БЕРКОВИЦА ЩЕ СВИРИ ЗА 1 МАЙ

Уважаеми съграждани, Община Берковица ви кани на  1 май от 11.00 часа на пл. Йордан Радичков на празничен концерт на  Младежки духов оркестър - гр. Берковица. Заповядайте!!!

Continue reading

МАЛКИ ГОСТИ В ОБЩИНА, ПОЛИЦИЯ И ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“

Ученици от   I ОУ „Н.Й.Вапцаров“,  II ОУ „Хр. Смирненски и  III ОУ „Ив. Вазов“ тази седмица бяха на гости в Общината, Полицията и отдел „Закрила на детето“ . Седмицата на отворени врати е посветена на това да се повиши правната култура на децата и да се изгради доверие и уважение у тях към законността, институциите и ценностите на об...

Continue reading

ДЕН НА КМЕТА

Преди заседание на ОбС- Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината. Той обсъди с тях текущи въпроси и проблеми. Присъстващите на срещата бяха запознати с графика на вишката за осветлението, както и обсъдиха мерките за чистотата в населените места и премах...

Continue reading

ПРАВИ СЕ УЛИЧНАТА МАРКИРОВКА ПО ГЛАВНИТЕ ТРАНСПОРТНИ УЛИЦИ В БЕРКОВИЦА

Община Берковица започна полагане на улична маркировка по главните артерии на града. Новите пешеходни пътеки  са съобразени с новия Закон за пътищата, включващ надпис "Погледни" между първо и второ ребро. Такива са направени по ул. „Александровска“. Целта на новата маркировка е да се изостри вниманието на пешеходците и се допринесе з...

Continue reading

САМОДЕЙНИ КОЛЕКТИВИ КЪМ НЧ „РАЗВИТИЕ-1928” С. ЗАМФИРОВО ПРЕДСТАВИХА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ В МОНТАНА

На 26 април 2017 г. на открита сцена в центъра на гр.Монтана  бе открит фолкорен фестивал по проект „Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм” с участието на фолклорни колективи от областите Монтана, Видин и Долж, Румъния. Община Берковица бе представена от самодейните колективи към НЧ „Развитие-1928” с. Замфирово...

Continue reading

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  27.04.2017 г. ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БЕРКОВИЦА ул." Д-р Ив. Панов" №1, тел. –  0953 88 371 Работни места за специалисти с висше образование 2     рехабилитатор по ЗИХУ 1    социален работник Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование 1 ...

Continue reading

VII РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС „СВЕТЛИНАТА НА ВЕЛИКДЕН“

Компютърната рисунка на осмокласничката Деница Тодорова от 3. ОУ „Иван Вазов“ спечели трета награда в категория КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА на Седмия Регионален конкурс „Светлината на Великден“ за област Монтана. В сградата на областната администрация беше открита изложба с конкурсните експонати - приложно изкуство, картички и компютърни рису...

Continue reading

25-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА „ЛАЧЕНИ ОБУВКИ“

8 май 2017 г. е крайният срок за изпращане на заявките за участие в 25-то юбилейно издание на Международния детски фестивал на изкуствата „Лачени обувки“ в Берковица. Той ще се проведе от 1-4 юни 2017 г. Към момента уастие са потвърдили участници от Украйна, Сърбия и Македония. Голям е инетересът към фестивала и на участници от Бълга...

Continue reading