ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 7 април 2017 г. от 16:30 часа в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе извънредно заседание на Общински съвет.  Дневният ред  включваше  докладна, относно избор на комисия за попълване на квотата на съдебните заседатели в Районен съд – Берковица и докладна, относно покана за партньорство по проект Пътешествие“ Съвместни ре...

Continue reading

ЗАВЕДЕТЕ ДЕЦАТА НА ПРАЗНИК НА ЛАЗАРОВДЕН И ЦВЕТНИЦА

За да отпразнувате още по-цветно и забавно предстоящите празници  заведете децата си на 8 април 2017 г. /Лазаровден/ на детски празник “Децата на Берковица – цветята под Ком” под патронажа на доц. Борислав Великов  в  ДЦ“Камбанка”  от 10:00 часа. На 9 април 2017 г. /Цветница/  малките посетители ще могат да видят представяне на на...

Continue reading

ОБЩИНАТА И ПОЛИЦИЯТА ПОСРЕЩНАХА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДЕТСКИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ УПРАВЛЕНИЯ

Малките полицаи от Детските полицейски управления на  I ОУ "Н.Й.Вапцаров",  II ОУ "Хр. Смирненски и  III ОУ "Ив. Вазов" тази седмица бяха на гости в Общината и Полицията. Инициативата е във връзка  с програма ЕРАЗЪМ + по проект „Безопасно училище - система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата ...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 Изх. № РД-92-00-1301/06 април 2017 г. ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и ...

Continue reading

ПРОЛЕТНО ЗАЛЕСЯВАНЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

Община Берковица започна  пролетно залесяване на дръвчета на територията на града. Държавно горско стопанство – Берковица е предоставило 320 фиданки във връзка с подкрепата на общината на залесителната кампания по повод Седмицата на гората. С дръвчетата се озеленяват паркове, градинки, училища, детски градини, детски площадки и между...

Continue reading

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ, МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ,          Поздравяваме Ви по случай 7 април, Вашият професионален празник. Винаги сме били искрено респектирани от Вашата  професия. Да се изправиш срещу човек, когато е най-раним, най-уплашен или най-силно се нуждае от подкрепа, изисква освен добра подготовка, силна отда...

Continue reading

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

„СДРУЖЕНИЕ НАРОДЕН БУДИТЕЛ“ поздравява всички свои членове – медици и всички бивши и настоящи медицински  работници на територията на Община Берковица във връзка с празника им на 7 април. На всички тях желаем здраве, щастие, късмет и винаги да са победители в битките с болестите. На всички тях БЛАГОДАРИМ! /автор Николинка Цвет...

Continue reading