ПЪРВИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО Ж.К ЗАРЯНИЦА

Във връзка с поет на 30.01.2018 г. ангажимент от кмета инж. Милчо Доцов, още днес се предприеха спешни мерки  за квартал Заряница. По ул. „Здравец“  от мост Лонджата в посока кв. Заряница е положен чакъл, който е подравнен и валиран. На самия мост Лонджата е почистено  и заравнено, открити са отводнителите на моста, с цел да не се за...

Continue reading

62 700 ЛЕВА ЗА КУЛТУРНИЯ И 21 300 ЛЕВА ЗА СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА РЕШИ МЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Културния и спортния календар на Община Берковица за 2018 г. прие, на първото си за тази година заседание, общински съвет. За спортни и културни мероприятия общината предвижда 84 000 лева, което е 10 % ръст. Календарът на културните събития включва 43 мероприятия. След тях са големите традиционни  фестивали „Лачени обувки“, Междунаро...

Continue reading

ДНЕС Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Отдел „Местни приходи“ напомня, че срокът за подаване на декларации по чл.61 от ЗМДТ за облагане с годишен патентен данък е до 31 януари на текущата година.  Лицата, които до 31 януари са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 на сто. Патентният данък се внася н...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПРОГРАМИ и РЕГИСТРИ

Годишен доклад за 2022 г. по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на Община Берковица, приет с Решение № 1510 от Протокол № 73/28.07.2023 г. на Общински съвет - Берковица - публикуван на 29.08.2023 г. Заповед РД 15-578 от 18.08.2023 г. - публикувана на 18.08.2023 г. Протокол преброяване на безстопанствените кучета на терито...

Continue reading

„ЩЕ УСПЕЕМ ЗАЕДНО“ В ДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“

Продължава работата на ДГ „Пролетна дъга“ по проекта към ЦОИДУЕМ „Ще успеем заедно“. В детската градина функционират шест центъра по интереси: „Заедно играем“, „Заедно спортуваме“, „Заедно пеем и танцуваме“, „Заедно в света на приказките“, „Заедно рисуваме“ и „Заедно в света на математиката“. Учители от детската градина и от партньор...

Continue reading

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА КВАРТАЛ ЗАРЯНИЦА

Уважаеми съграждани, За подобряване достъпа до ж.к „Заряница“ през месец  февруари при подходящи климатични условия предстои спешно да се отремонтира мост „Лонджата“ и да се изкърпят ул. „Здравец“ в посока ул. „Тузлата“, ул. „Тузлата“ до ул. „Пиротска“. Общинска администрация още веднъж се извинява на гражданите от кв. „Заряница“ ...

Continue reading

АНСАМБЪЛ „ГУШАНЦИ” КЪМ НЧ „РАЗВИТИЕ-1928” С. ЗАМФИРОВО ПРЕДСТАВИ МЕЧКАДАРИ С МЕЧКА, ФОТАДЖИЯ И ЦЕНА БЕРКОВСКА НА XXVII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ „СУРВА” В ПЕРНИК

АИФ „Гушанци” към НЧ „Развитие-1928” с. Замфирово взе участие на фестивала „Сурва” на 27 януари 2018 г. Самодейният колектив представи елементи от обичая „Гушански сбор по Спасовден”, отговарящи на изискванията на организаторите. Мечкадари с мечка, неизменна част от събора, колоритният образ на Цена Берковска и фотаджия бяха част от ...

Continue reading

ИЗДАТЕЛСТВО НА БАН „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“ ДАРИ КНИГИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

По повод инициатива на Университетско издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, Община Берковица има безвъзмездно дарение на художествена и специализирана литература на стойност 6 100 лв. Книгите  ще бъдат разпределени между читалищните библиотеки и училищата на територията на общината.

Continue reading

В ОБЛАСТ МОНТАНА СЕ ОБЯВЯВА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ ОТ 30.01.2018 Г.

В периода 22 – 28.01.2018 г. на територията на обл. Монтана се наблюдава рязко покачване на случаите на заболявания от грип и ОРЗ – 187 случая (481,71 %00).  Най-засегната е възрастова група 5-14 год. – заболяемост 1554,40%00, следвана от възрастова група 0-4 год. – заболяемост 1280,49%00. За сравнение, в периода 15 – 21.01.2018 г...

Continue reading

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕЗ 2017 Г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, Какво постигнахме в изпълнението на мандатната програма за първите две години на мандат 2015-2019 г. Категорично може да се направи извода, че 2017 година беше втора успешна година за мандат 2015-2019 г. за община Берковица. Постигнахме добри резултати във всички насоки на нашата работа, ...

Continue reading

ПЛАНОВИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЧЕЗ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъ...

Continue reading