ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,  чл. 6, ал. 4 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от Общинския поземлен фонд, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и ...

Continue reading

“ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-МУЗИКАЛНО-ЛИТЕРАТУРНА ПРОГРАМА

На  19.02.2018 г.  по повод 145 години от Обесването на Апостола на свободата Васил Левски учениците от 4 клас на II-ро ОУ "Христо Смирненски“  изнесоха музикално-литературна програма в изложбената зала на Етнографския музей. С прочувствен рецитал децата ,подготвени от своите класни ръководители госпожа Димитрина Красимирова и гос...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА МИНЕРАЛЕН ВОДОПРОВОД

Община Берковица вече има подписан договор за строителство на минерален водопровод от сондаж при Минерална баня, с. Бързия до Минерална баня, гр. Берковица. След проведена с НДЕФ съгласувателна процедура за обществена поръчка по реда на ЗОП е избран изпълнител – ДЗЗД „Ренбилд“, гр. София, с който е сключен договор. Предвижда се из...

Continue reading