ВАС ОТХВЪРЛИ ЖАЛБИ НА СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ СРЕЩУ САНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Върховен административен съд отхвърли окончателно жалби на фирми срещу санирането на обществени сгради: НЧ „Иван Вазов-1872“-Берковица, сграда ДГ „Звънче“ и сграда на общинска и държавна администрация, както и срещу санирането на : жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б“ и жилищна с...

Continue reading

СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ

Край село Черепово, Харманлийско на 10 и 11 март 2018 г. се проведе двудневен турнир по спортно ориентиране, първият за 2018 година. За купа „Сакар“ се съревноваваха около 300 състезатели от България, Румъния, Македония, Турция и Белгия. Спортен клуб по ориентиране „Берковица – 2000“  участва с двама състезатели – баща и дъщеря. Т...

Continue reading

ПЪРВА МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ “THE 4S – STUDY, SUPPORT, SHARE, SUCCEED” НА ПГ „Д-Р ИВАН ПАНОВ“

От 4 до 9 март 2018 г. в град Ереели, провинция Зонгулдак, Турция се проведе първата мобилност по Проекта “The 4S – Study, Support, Share, Succeed” / „4-те ес – учи, подкрепяй, споделяй, успявай“ /. По време на визитата партньорите по проекта имаха възможност да споделят добри практики, насочени към ученици с различни социални про...

Continue reading