СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

Фирма „Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София ще извършва строително-ремонтните дейности за изграждане на канализационна мрежа на ул. „Кирил и Методий“ в Берковица – втори етап. Канализацията за битови и отпадни води ще е с дължина 1134,07 м. Целта на проекта е включване на новоизградената канализация по ул. „Бук“  в съществуващата канализ...

Continue reading

ЗАПОЧВА ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2019 С ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

От  3 януари 2019 г. по график кметът на Община Берковица започва провеждането на работни срещи с всички второстепенни разпоредители за обсъждане на проекта на Бюджет 2018. Първите срещи на инж. Доцов ще бъдат на 3 януари с кметове на кметства, училища, детски градини и Детска ясла. На 4 януари предстоят работните срещи със социалнит...

Continue reading