НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИКРО, МАКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ!

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира...

Continue reading

11 ЯНУАРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ДУМАТА „БЛАГОДАРЯ“

На 11 януари отбелязваме Световния ден на думата благодаря. Предложен е за отбелязване през 1994 година от родения в щата Илиноис Ейдриън Сиукс Купърсмит. Благодаря е и една от най-красивите думи в българския език. Да благодариш е сила. Уж не е нещо сложно и голямо, но не оказва, че не всички хора са способни да изкажат тази малка ду...

Continue reading

ДАРЕНИЯ ПОЛУЧИ ЦЕНТЪРЪТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ

Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Берковица получи дарения от няколко организации и фондации. 14 пакета подаръци за всеки потребител на социалното заведение и 3 кашона с бисквити изпрати „Адра България“. „Езикови училища Интелект“, гр. Софи дариха 2 велоалгометри, 4 крос тренажора и...

Continue reading