НОВ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК В СЕЛО КОМАРЕВО

Кметският наместник на берковското село Комарево Цвета Йорданова напусна поста по собствено желание, подавайки молба за освобождаване от заеманата длъжност. От днес, 11 февруари 2019 г. със заповед на кмета инж. Милчо Доцов е назначен Петър Георгиев, който има 7 години стаж като кметски наместник на същото село.  

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Определение 7566 на ВАС - публикувано на 25.01.2024 г. Определение 442 на АС - публикувано на 25.01.2024 г. Определение 7716 на ВАС - публикувано на 08.12.2022 г. Определение 7323 на ВАС - публикувано на 08.12.2022 г. Определение 6158 на ВАС - публикувано на 08.12.2022 г. Определение 179 на АС - публикувано на 08.12.2022 г. Опр...

Continue reading

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В СОФИЯ

Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов и председателят на ОбС Иван Кирилов  ще участват в 32-то Общо събрание на НСОРБ, което ще се проведе на 12 февруари 2019 г. в столицата. В работата на форума се очаква да вземат участие над 350 делегати от над 200 общини. Дневният ред на Общото събрание предвижда отчет за дейността на Уп...

Continue reading

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЧЕЗ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъе...

Continue reading