ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

П О К А Н А ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:   ПП“ГЕРБ“               гр. София, район Триадица, НДК, Административна сграда, ет. 17                                           КОАЛИЦИЯ“БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“       1000, гр.София, Район Възраждане, Ул. „Позитано“ № 20       ПП“ДПС“     гр. София, бул. ,,Ал. Стамболийс...

Continue reading

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА ПИАНИСТА ТОМАС КАЛИН СИМЕОНОВ

ЗЛАТЕН МЕДАЛ за 12-годишния Томас Калин Симеонов на Първия Международен музикален конкурс по пиано - Трявна Арт Фест, гр. Трявна, който се проведе от 7 до 10 август. Във втора  възрастова група до 14 одини, категория А, Томас е изпълнил произведения от Хайдн, Чайковски, Шопен и А. Стоянов.  Тази година е Златна за него, тъй като това...

Continue reading

СДРУЖЕНИЕ “МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

Изведени препоръки в резултат от изпълнението на дейност № 1”Провеждане на проучвания и анализи” по проект BG05SFOP001-2.009-0131 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на общини Берковица и Годеч“ по ОП „Добро управление“

Continue reading

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

П О К А Н А СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира обществени обсъждания-дискусия за представяне и обсъждане на разработвания модел за гражданско участие в рамките на изпълнение на дейност 2: „Изготвяне на модел за гражданското участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община ...

Continue reading

ПРАЗНИК НА МАЛИНАТА –ПЕСНИ, ЛАГЕРНИ ОГНЬОВЕ И МНОГО ЕМОЦИИ

Всяка година през втората седмица на месец август в местността на хижа Ком в Берковския Балкан се провежда Празник на малината. Този празник е в чест на природата, планината и малините – символ на Берковица. Туристите ветерани и техните гости от цялата страна три дни пяха, танцуваха, организираха си походи и се заредиха с приятни ...

Continue reading