ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИХА ТАБЛЕТИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРАЧКИ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

Детските градини в град Берковица – „Пролетна дъга“, „Звънче“ и „Малина“, получиха част от предвидените по дейностите на проект „Достъпна и качествена образователна среда за деца от ромски произход”, Договор № БС 33.19-5-003/30.09.2020 година, детски образователни играчки за придобиване на знания и умения от подрастващите и таблети, ...

Continue reading

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че стая 112 към отдел „Техническа служба“ няма да осъществява административни услуги поради поставяне на служителите от горепосочената стая под карантина. Ограничаването на достъпа се налага след извършени антигенни тестове за наличие на коронавирусна инфекция на служителите в Общинска админист...

Continue reading

ВиК – БЕРКОВИЦА УВЕДОМЯВА ЗА ВЪЗНИКНАЛА АВАРИЯ

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в района на ул. „Спас Николов“ № 6 в  гр. Берковица на 18.11.2020 година ще извърши прокопаване с цел нейното отстраняване, при което временно ще бъде наруше...

Continue reading