БЛАГОРОДЕН ЖЕСТ И ЗАГРИЖЕНОСТ КЪМ БЪДЕЩЕТО НА НАШИТЕ ДЕЦА ПРОЯВИ DXC TECHNOLOGY БЪЛГАРИЯ

Жест на благородство прояви компанията DXC Technology България, която дари 15 лаптопа на Трето основно училище  „Иван Вазов“ в град Берковица. Преносимите компютри ще бъдат използвани за обучението на учениците от учебното заведение и ще обезпечат в случай на преминаване към обучение в електронна среда необходимостта от електронни ус...

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ  СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ И ЧЛЕНОВЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Чрез: Публикуване на интернет страницата на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА. ПОКАНА Относно: Представяне на оферти за избор на изпълнител за премахване на незаконен строеж: „Жилищна сграда“ с идентификатор 03928.515.160.2 в ПИ с идентификатор...

Continue reading