ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ И 2 БРОЯ ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА пл. „Йордан Радичков” №4, 3500 гр. Берковица, обл. Монтана, тел: 0953/88404, факс 0953/88405         П О К А Н А   ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:   ПП“ГЕРБ“               Г-Н ГРОЗДАН ГЕНОВ                                       КОАЛИЦИ...

Continue reading

ОБЯВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ЧАВДАР ЗАХАРИЕВ ТОМОВ

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА   О Б Я В Л Е Н И Е изх.Nо УОСГ-94-00-1296(06) от 14.12.2020г.   Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,  че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - план за р...

Continue reading

ОБЯВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ДАНИЕЛ ТАСОВ НАЙДЕНОВ

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА   О Б Я В Л Е Н И Е изх.Nо УОСГ-94-00-1296(06) от 14.12.2020г.   Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,  че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - план за р...

Continue reading

ОБЯВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЛЯНА ЯНКОВА ИВАНОВА-ГОЧЕВА

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА   О Б Я В Л Е Н И Е изх.Nо УОСГ-94-00-1296(06) от 14.12.2020г.   Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,  че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - план за р...

Continue reading