Община Берковица

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 8 АПРИЛ 2022 ГОДИНА

ДООБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИВ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет - Берковица на 08 ап...

Continue reading

Община Берковица

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОТИВ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА “ВИК-БЕРКОВИЦА” ЕООД КЪМ АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВИК” ООД – МОНТАНА

На редовно заседание на ОбС - Берковица, проведено на 25.03.2022 година, кмета на Община Берковица Димитранка Каменова и общинските съветници приеха Декларация против присъединяването на "ВиК - Берковица" ЕООД към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Монтана.

Continue reading

Прегледи от съдов хирург

ПРЕГЛЕДИ ОТ СЪДОВ ХИРУРГ В МБАЛ – БЕРКОВИЦА

На 15 април 2022 година (петък), от 10:30 часа, в МБАЛ – Берковица ще бъдат извършени прегледи и консултации от съдов хирург по НЗОК или платен прием.Прегледите ще се извършват на 1 етаж на болничното заведение в имунизационния кабинет.За записване на часове: 0886 84 99 84

Continue reading

СНИМКА ЗА ВНИМАНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ „ВиК – БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че на 31.03.2022 г. - днес в периода между 9,00 - 16,30 часа ще се извършат строително-ремонтни и възстановителни работи на водопроводната мрежа в района на: гр. Берковица, ул. "Кирил и М...

Continue reading

Община Берковица

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Днес, 30.03.2022 година в Заседателната зала в ОбА - Берковица, от 10:30 часа, се проведе публично обсъждане на Проект за бюджет на Община Берковица за 2022 година. В залата присъстваха Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Деян Еленков – Председател на...

Continue reading

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ВРЪЧИ НАГРАДИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИНИЦИАТИВАТА "ЗА ЗДРАВЕ И ДОБРО ЗАКИЧИ МАРТЕНИЦИ НА ДЪРВО"

КМЕТЪТ ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ВРЪЧИ НАГРАДИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИНИЦИАТИВАТА “ЗА ЗДРАВЕ И ДОБРО ЗАКИЧИ МАРТЕНИЦИ НА ДЪРВО”

През месец март, в началото на разцъфващата пролет, Община Берковица и Музеен комплекс – Берковица организираха инициатива, в която всяко основно училище и детска градина на територията на община Берковица закичи със собственоръчно изработени мартеници свое дърво.На шестте дървета пред сградата на ОбА - Берковиц...

Continue reading

Община Берковица

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМА, СГЛОБЯЕМА СЦЕНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ МЕСТНИ ПРАЗНИЦИ И ФЕСТИВАЛИ

На 24.03.2022 година Община Берковица подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Местна инициативна група Берковица и Годеч и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълн...

Continue reading

грамоти за участие заедно в учители и зам.-кмет-Спаска Георгиева

ИНИЦИАТИВАТА НА КМЕТА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ЗА БЕЗПЛАТНО СКИ ОБУЧЕНИЕ ВЪЗРОДИ СЪСТЕЗАНИЕТО „БЕРКОВСКИ ОЛИМПИЕЦ“

След 11-годишно прекъсване Община Берковица възобнови състезанието по ски алпийски дисциплини „Берковски Олимпиец“. Състезанието е организирано и проведено за първи път през 1999 година в чест на нашата съгражданка Павлина Филипова, завоювала престижното 4 – то място по биатлон на Олимпийските игри в Нагано – Яп...

Continue reading

Община Берковица

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В Ж.К. „СТАРА ПЛАНИНА“, ГР. БЕРКОВИЦА

На 02.03.2022 г. Община Берковица подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Местна инициативна група Берковица и Годеч и Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение...

Continue reading

Прегледи от съдов хирург

ПРЕГЛЕДИ ОТ СЪДОВ ХИРУРГ В МБАЛ – БЕРКОВИЦА

На 01 април 2022 година (петък), от 10:30 часа, в МБАЛ – Берковица ще бъдат извършени прегледи и консултации от съдов хирург по НЗОК или платен прием.Прегледите ще се извършват на 1 етаж на болничното заведение в имунизационния кабинет.За записване на часове: 0886 84 99 84

Continue reading

Лого - Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2579 (04) от 28.03.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във ...

Continue reading