Лого Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА 33 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ„ГРИЖА В ДОМА“

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Берковица“, финансиран по Договор № BG05SFPR002-2.001-0115-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+ обявява, че приема документи за извършване на подбор на персонал за предоставяне...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“

На 12.01.2023 г. бе подписан Договор за съвместна дейност между фонд „Социална закрила“ и Община Берковица по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”.Проект „Мобилност за Домашен социален патронаж – Берковица“, одобрен за финансиране от фонда, предвижда закупуването и доставката на нов н...

Continue reading