Проект "Грижа в дома"

125 ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОМАШНИ ГРИЖИ

Стартира проект "Грижа в дома в община Берковица", предоставен за изпълнение към Център за обществена подкрепа - Берковица (ЦОП). С проекта Община Берковица осигурява заетост на 33 лица на длъжност "Домашен помощник", които преминаха въвеждащо обучение на тема "Грижи за възрастните хора в домашна среда". Със ста...

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

НА ВНИМАНИЕТО НА АНГЕЛ ИВАНОВ, УЛ. "БОРОВИНСКА" №7, ГР. БЕРКОВИЦА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо ЕФПП-58-00-1 58) от 08.02.2023 г.

Continue reading