Лого Община Берковица

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 28.06.2023 г.

ДООБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИВ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет - Берковица на 28 юн...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ЩЕТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕТО

Банкова сметка на Община Берковица в ЛЕВА за ДАРЕНИЯ на парични средства за преодоляване щети от бедствия: Титуляр: Община БерковицаIBAN: BG35 UBBS 8002 8413 8709 05BIC code: UBBSBGSFБанка: ОББ АД – клон Берковица, пл. “Йордан Радичков“ № 1

Continue reading

дезинфекция

ЗАПОЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ БЕДСТВИЕТО ОБЕКТИ

От 19 юни 2023 година, започна дезинфекция на засегнатите от бедствието обекти. Дезинфекция ще се извършва по сигнали на граждани, пострадали от наводнението, които са подали сигнал на дежурен служител в Община Берковица. Списък за останалите домакинства е предоставен от социалната комисия, която посети множест...

Continue reading