важна информация

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

Поради отстраняване на водопроводна авария в гр. Берковица, ул. "Синия вир", временно ще бъде спряно водоподаването в района. „ВиК – Берковица“ ЕООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Continue reading

Лого Община Берковица

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА В ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ 2023 г.

На 3 февруари 2017 г. беше приета Наредбата за стипендиантска програма в държавната администрация (НСПДА). С нея се създават необходимите предпоставки за привличане и задържане на служители със специфична експертиза и квалификация, както и за преодоляване недостига на експерти от определени специалности в държав...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН“

Съгласно Наредба „За символиката и отличията на Община Берковица“ чл. 49 ал. 1 ще се приемат предложения за ,,Почетен гражданин“ до Временната комисия по символиката към Общински съвет – Берковица до 15.08.2023 година включително. Предложения могат да правят:

Continue reading

Лого Община Берковица

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „В и К – БЕРКОВИЦА“ ЕООД

Конкурс за избор на Управител на“ В и К -БЕРКОВИЦА“ ЕООД при следните условия:I. Общински съвет – Берковица открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ВиК – БЕРКОВИЦА “ ЕООД.

Continue reading

Лого Община Берковица

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 14...

Continue reading