Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-10-00-37 (34) от 28.07.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във ...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-10-00-37 (33) от 28.07.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във ...

Continue reading

Среща заместник-министър МТСП

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГИНКА МАШОВА ПОСЕТИ БЕРКОВИЦА

На 26.07.2023 година, Гинка Машова - Станчева - Заместник-министър на МТСП посети отново Берковица, която беше един от най-засегнатите от наводненията през юни населени места, за да провери как те се възстановяват от кризата и да информира представителите на местните институции каква допълнителна подкрепа могат ...

Continue reading