Богородица в Бързия

ПРЕДСТОИ XI ФОЛКЛОРЕН СЪБОР “БОГОРОДИЦА В БЪРЗИЯ”

В последната събота на месец август, берковското село Бързия ще събере жители и гости от близо и далеч на XI Фолклорен събор „Богородица в Бързия“. Програмата ще започне от 17:00 часа с изпълнения на самодейни състави. От 20:00 часа, темпераментната и лъчезарна певица Вили Рай ще поднесе с много настроение своит...

Continue reading

ПРОГРАМА НА ТРЕТА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА "ЙОРДАН РАДИЧКОВ" - 2022 ГОДИНА

ДОЦЕНТ ДОКТОР БОЙКО ПЕНЧЕВ ОГЛАВЯВА ЖУРИТО В ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“

Национална литературна награда “Йордан Радичков” се връчва ежегодно за най-добра нова книга с разкази. В конкурса през годините са разгледани над 150 сборника, които вече са част от фонда на градската библиотека, носеща името на автора. По регламент носителят на НЛН „Йордан Радичков“ се излъчва от петчленно авто...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПИСМО ДО УПРАВИТЕЛЯ НА “ВиК – БЕРКОВИЦА” ОТНОСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИИ

Във връзка със сигнали на граждани относно компрометирани участъци от пътни и тротоарни настилки, кметът Димитранка Каменова изпрати официално писмо към Радослав Младенов - Управител на "ВиК - Берковица" относно възстановяване на същите след отстраняване на ВиК аварии, които да бъдат извършени в срок до 25.08.20...

Continue reading

заключителна пресконференция по проект

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. БЕРКОВИЦА – ЕТАП 2”

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP001-2.003-0038-C03 Проект: „Повишаване енергийната ефективност на жилищни сградив гр. Берковица - етап 2“

Continue reading

заключителна пресконференция по проект

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. БЕРКОВИЦА – ЕТАП 4”

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP001-2.003-0043-C04/09.09.2020 г.ПРОЕКТ„Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица - етап 4“Бенефициент: Община Берковица Н...

Continue reading

заключителна пресконференция по проект

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. БЕРКОВИЦА – ЕТАП 3”

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP001-2.003-0042-C04 Проект: „Повишаване енергийната ефективност на жилищни сградив гр. Берковица - етап 3“

Continue reading

откриване обект ж.к. "Изгрев"

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ В ЖК. „ИЗГРЕВ”, БЛ.74

На 9 август 2023 г., от 18:00 часа, се проведе церемония по официалното откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. 74, УПИ V, кв.1 по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.513.282“, реализиран в рамките на проект BG...

Continue reading

Фестивал Миг Берковица и Годеч

СДРУЖЕНИЕ МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ ОРГАНИЗИРА ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИТЕ ХРАНИ, ОБИЧАИ И ЗАНАЯТИ

Сдружение МИГ-Берковица и Годеч организира Фестивал на местните храни, обичаи и занаяти. В рамките на фестивала всеки посетител ще има възможност да се докосне до традиционни обичаи и занаятчийски изделия, да опита местни гозби и продукти, произведени на територията на МИГ-Берковица и Годеч. Събитието ще се съст...

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ §4 (2) ОТ ДР НА ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕНа основание §4 (2) от ДР на ЗУТизх.Nо УОСГ-70-00-650 от 11.08.2023 г. ДОСобствениците и носителите на ограничени вещни права на ПИ 47723.28.21 по КК И КР на с. Мездрея, общ. Берковица, местност Тутмата.

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ §4 (2) ОТ ДР НА ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕНа основание §4 (2) от ДР на ЗУТизх.Nо УОСГ-70-00-650 от 11.08.2023 г. ДОСобствениците и носителите на ограничени вещни права на ПИ 47723.28.53 по КК И КР на с. Мездрея, общ. Берковица, местност Тутмата.

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ §4 (2) ОТ ДР НА ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕНа основание §4 (2) от ДР на ЗУТизх.Nо УОСГ-70-00-650 от 11.08.2023 г. ДО:Собствениците и носителите на ограничени вещни права на ПИ 47723.28.64 по КК И КР на с. Мездрея, общ. Берковица, местност Тутмата.

Continue reading

ул. Пламък

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ВНЕСЕ ИСКАНЕ КЪМ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ КЪМ МС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЗАСЕГНАТИ ОТ БЕДСТВИЕТО УЛИЦИ

Във връзка със засегнатата от наводненията през юни 2023 година улична инфраструктура, Община Берковица внесе искане към Междуведомствената комисия за бедствия и аварии към МС за финансиране за извършване на ремонт на засегнатите от бедствието обекти. Подадените обекти са: Мостово съоръжение на река Бързия в рег...

Continue reading