Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ

Покана за обществено обсъждане на Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 14297.17.72, 14297.17.100, 14297.17.104 по КК и КР на с. Гаганица, гр. Берковица, местност Кръстовете с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в нов устройствен режим ,,За производствени де...

Continue reading

откриване на обект

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“ БЛ. 27, БЛ. 28, БЛ. 29 И БЛ. 30

На 3 август 2023 г., от 19:00 часа, се проведе церемония по официално откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30, УПИ І, кв. 9, по плана ...

Continue reading

откриване на обект

OФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ БЛ. „БОР 2“ В БЕРКОВИЦА

На 3 август 2023 г., от 18:00 часа, се проведе церемония по официалното откриване на обект „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 1, бл. "Бор 2", , УПИ ІІ, кв. 77, по плана на гр. Берко...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP001-2.003-0042-C04 ПРОЕКТ: „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица - етап 3“Бенефициент: Община Бер...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP001-2.003-0038-C03/02.09.2020 г.ПРОЕКТ„Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица - етап 2“ Бенефициент – Община Берковица

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ№ BG16RFOP001-2.003-0043-C04/09.09.2020 г.ПРОЕКТ„Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица - етап 4“ Бенефициент – Община Берковица

Continue reading

важна информация

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД, в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица уведомява, че поради възникнала авария на ул. "Еделвайс" в Берковица, ще бъде спряно водоподаването в района на 2. ОУ "Христо Смирненски", района от ул. "Тинтява" до ул. "Николаевска".„ВиК – Берк...

Continue reading

ПОКАНА ЗА РАБОТНИ СРЕЩИ НА МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч кани всички заинтересовани страни: бизнес, читалища и НПО, малцинства, земеделски стопани, местната власт и граждани за участие в организирани работни срещи. Целта на срещите е консултиране с местната общност във връзка с подготовкат...

Continue reading

Фолклорен фестивал Слатина

СЕЛО СЛАТИНА БЕШЕ ДОМАКИН НА ПЪРВИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРСКОТО”

В края на юли, китното берковско село посрещна над 100 самодейци, които представиха с много красота, талант и добро настроение незабравима феерия от цвят, ритми и музика. Събитието се превърна във фолклорен празник за жители и гости, дошли да се насладят на българските народни традиции и обичаи и да почерпят от ...

Continue reading

Лого Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ

Покана за обществено обсъждане на ,,Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 03928.183.14 и 03928.183.15 по КК и КР на гр. Берковица, местност Ашиклар с цел промяна предназначението на имота с нов устройствен режим ,,За производствени дейности“.

Continue reading