БЕРКОВСКИ ДЕЦА ОТНОВО С МЕДАЛИ

На 19.11.2023 г. в град Пловдив, зала Олимпиада се проведе състезание по джу джицу - Национална Купа Пловдив. Близо 200 състезатели по бойни спортове от различни клубове и градове премериха сили във видовете направления и категории. Карате Джу Джицу Клуб Берковица взе участие с 6 двойки състезатели в различните ...

Continue reading

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ – БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН

ДОЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ„MИГ-БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН” ПОКАНАзапровеждане на Общо събрание УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет ...

Continue reading

Лого Община Берковица

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2357 (13) от 23.11.2023г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във в...

Continue reading

важна информация

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОМ “КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – БЕРКОВИЦА

ОМ "Комунални дейности" - Берковица уведомява, че поради повреда на сметоизвозваща техника, ще бъде затруднена ритмичността в графика на сметоизвозване в община Берковица. През почивните дни (25 и 26 ноември 2023 г.) работата по график ще бъде възстановена за град Берковица и с. Бързия.ОМ "Комунални дейности" по...

Continue reading