ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е изх.Nо УОСГ-94-00-3935 (8) от 11.12.2023г.   Община Берковица по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицето: КРАСИМИР ДИМИТРОВ с адрес: ГР. СОФИЯ, не е пот...

Continue reading

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА АВТЕНТИЧНА БЪЛГАРСКА СУРВАЧКА

На събитието в Етнографски музей - Берковица присъстваха малки и големи, които бяха запознати със стария български обичай. Той се предава от поколение на поколение. Сурвачката има магическа сила да предпазва от беди, да носи здраве и берекет. Изработката на сурвакницата цели да провокира интереса на...

Continue reading

Лого Община Берковица

СЪОБЩЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 120, ал. 6 от Закона за горите ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ - ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ПЛОДОВЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦАСЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водитеСЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Continue reading

КМЕТЪТ РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ С НАДЕЖДА И ВЯРА В ДОБРОТО

За пореден път кметът Радослав Найденов сподели мили моменти от срещата си с най-малките възпитаници на ДГ „Малина“, гр. Берковица. Гостенчетата, облечени в атрактивни костюми, поднесоха своята покана за предстоящото коледно тържество и подариха на господин Найденов сувенир, изработен  в коледната р...

Continue reading