Актуални Новини

23-ТИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА “МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

На 25.06.2014 г. е подписан договор по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”със ЗП Цанка Николова Йонова от гр. Берковица за създаване на ново насаждение от орехи и закупуване на специализирана земеделска техника. Инвестицията е за закупуване/придобиване на материални и нематериални активи – Вентилаторна пръскачка 400 литра, BADILLI, Роторна косачка, Универсална навесна лозарска машина, КАМТ, Свредел, Мулчър с хидравлика, TURKAY, Трактор, ARMATRAC, посадъчен материал и за предпосадъчна подготовка и обработка през първата година. Безвъзмездната финансова помощ е 60% от одобрените разходи и е в размер на 67 993,34 лева.