Обяви

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

Министерство на отбраната организира курсове за

„НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА“, които включват повишаване на основните физически качества-издръжливост,сила, бързина, ловкост; придобиване на умения за действия с въоръжение и стрелба с леко стрелково оръжие; изпълнение на строеви хватки с оръжие и без оръжие; изучаване задълженията на войника; оказване на първа медицинска помощ и др., съгласно графика:

 

Структура, провеждаща курса
„Начална военна подготовка“
Период на курса Срок за
подаване на
документи
1. Единен център за начална подготовка – гр. Плевен 12.03.-05.04.2018 г. До 20.02.2018 г.
01.10.-26.10.2018 г. До 17.08.2018 г.
2. НВУ „Васил Левски“ –

гр. Велико Търново

10.04.-04.05.2018 г. До 23.02.2018 г.
3. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

гр. Варна

23.07-17.08.2018 г. До 07.06.2018 г.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

-да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

-да са годни и психологически пригодни за военновременна служба;

-да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

-срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

 

ЗА ВРЕМЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО СЕ ОСИГУРЯВАТ:

-настаняване, изхранване и униформа;

-безплатно медицинско обслужване;

-задължително застраховане;

-оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

 

Завършилите успешно обучение имат предимство при кандидатстване заприемане на военна служба и служба в доброволния резерв при равни други условия.

 

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията

и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4, ет. 2

(всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054