Актуални Новини

3 МАРТ – ЗНАЕМ И ПОМНИМ ЦЕНАТА НА СВОБОДАТА!

13„Българи сме, свободни сме! Има с какво да се гордеем! Знаем и помним цената на свободата! ” – Под този надслов премина днешното тържество в I ОУ „Н. Й. Вапцаров” в навечерието на 138-годишнината от Освобождението на България от османско иго.

На празника присъстваха ученици, учители, родители и гости от Общинската администрация.

14След тържественото слово на г-жа Таня Савова четвъртокласниците представиха мажоретен танц и песента „Вятър ечи“. Шестокласниците с ръководител госпожа Ива Василева развълнуваха публиката с оригинална сценична възстановка на моменти от времето на османското владичество и борбата на българите за свобода. Артистичните изпълнения на учениците бяха придружени с презентация, която с богат снимков материал припомни историческите събития от падането на България под османско владичество до подписването на Сан-Стефанския мирен договор. През целия спектакъл 15звучаха специално подбрани откъси от възрожденски и хайдушки песни. Литературно-музикалната програма продължиха учениците от 4. клас с класен ръководител г-жа Таня Савова и възпитател г-жа Флора Савчева. Изпълнени бяха възрожденски песни, сценична възстановка на моменти от Априлското въстание и вълнуващи стихове за родината.

Финал на тържеството беше награждаването на учениците във връзка с обявения предишната седмица конкурс за табло на българската слава по случай 3 март. Комисия в състав: г-жа А. Рангелова и г-жа Ф. Савчева връчиха награди на всички участници. Таблата украсяваха сцената по време на празничния спектакъл.