Актуални Новини

30 И 31 ЯНУАРИ СА ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ, В КОИТО БЧК ЩЕ РАЗДАВА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА УЯЗВИМИ ЛИЦА

30 и 31 януари 2019 г. /сряда и четвъртък/  са последните дни, в които БЧК ще раздава хранителни продукти на уязвими лица от Община Берковица. Пунктът е в Домашен социален патронаж – Берковица, а хранителните продукти се раздават от 7:00 ч. до 16.30 ч. Всеки правоимащ, ще получава съответните продукти срещу документ за самоличност и подпис.

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 24,070 кг от 16 вида хранителни продукти – спагети – 1,5 кг; говеждо в собствен сос – 0,300 кг; леща – 3 кг; захар – 3 кг; гювеч консерва – 1,6 кг /2 кутии х 0,800 кг/; зелен фасул – 2,4 кг/ 3 кутии х 0,800 кг/; лютеница – 0,500 кг; грах – 1,6 кг /2 кутии х 0,800 кг/; домати консерва – 1,6 кг /2 кутии х 0,800 кг/; говежди кюфтета в бял сос – 0,600 кг /2 кутии х 0,300 кг/; херинга консерва – 0,170 кг; пиле фрикасе – 0,300 кг; зрял боб – 2 кг /2 пакета х 1 кг/; конфитюр – 0,500 кг; ориз – 2 кг /2 пакета х 1 кг/; олио – 3 л /3 бутилки х 1 л/

Групи правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма – първи транш:

Лица и семейства, подпомагани  по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2016 г.– 2017 г.);

Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД  (м. юни 2018 г.);

Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по реда на ЗИХУ (м. юни 2018 г.);

Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8 от ЗСПД (м. юни 2018 г.);

Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства  по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за Закрила на детето (ППЗЗД) за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.;

Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2018 г.-30.06.2018 г.