Актуални Новини, Новини

31 АВГУСТ И 1 СЕПТЕМВРИ СА ДНИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “БАЛКАНЪТ ПЕЕ И ТАНЦУВА”

Продължава подготовката на Международния фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува“, който ще се проведе на 31 август и 1 септември 2019 г. в Берковица. Организатори на фестивала са Община Берковица и Народно читалище “Иван Вазов 1872”. Целта е да се стимулира интереса към традициите, културно-историческото и фолклорно наследство в регионален, национален и международен аспект
Разделите за участие са:
Градски фолклор – стари градски песни, показ на градски костюми;
Духови, жанрови и  сватбарски оркестри;
Фолклорно танцово изкуство;
Народни песни;
Народни обичаи, легенди, гатанки;
Показ на народни носии;
Фолклор на етнически групи;
Обработен фолклор.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1.Фестивалът няма конкурсен характер.
2.Художествените ръководители сами определят програмите за участие.
3.Желателно е изпълненията да включват песни, мелодии, хора и танци, които са характерни за фолклорната област, регион или селище на изпълнителите.
Времетраене:
– вокални групи – 2 песни;
– индивидуални изпълнители – 2 песни;
– танцови формации – до 15 минути;
– разказвачи и свирачи –  до 10 минути;
– показ на обичаи –  до 15 минути.
В сборната програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички фолклорни музикално-сценични и танцови жанрове. Няма ограничение на възраст и етническа принадлежност.
Необходимо е участниците да носят табели и/или транспаранти с герба на населеното място или лого за дефилето.
ЗА СПРАВКИ И КОНТАКТИ:
3500 Град Берковица
Обл. Монтана

пл. ”Йордан Радичков” № 4
Общинска  администрация
ТЕЛ: 0953 / 89 144
GSM: 0886853438
ФАКС:   0953 / 88 405
e-mail : ob@berkovitsa.com