Обяви

ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

С  П  И  С  Ъ  К

НА  ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

1.МИРОСЛАВ МЛАДЕНОВ ТОНОВ

2.МАЯ ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА

 Тестът ще се проведе на 30.08.2012год. от 11.00часа в заседателната зала на Общинска администрация –Берковица ет.I

 Председател на конкурсната комисия:

Гергана Антонова – Ценова –Зам.Кмет Община Берковица

 

Вашият коментар