Актуални Новини

32-МА БЕЗРАБОТНИ ЗАПОЧВАТ РАБОТА ПО ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”

Община Берковица стартира проекта по програмата „Подкрепа за заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. За срок от една година, считано от 28 септември 2012 г.  ще бъдат назначени 32-ма безработни. Те ще получават месечно възнаграждение в размер на 380 лева. Целта на проекта е безработните да придобият необходимите им професионални умения в процеса на работа и след това да се реализират по бързо на пазара на труда. 20 човека от назначените ще са ангажирани с охрана на общински обекти, а с поддръжка и благоустройство ще се заемат 12 земекопачи. Работниците са назначени с трудови договори.

 

Вашият коментар