Актуални Новини, Новини

БЮРО ПО ТРУДА – БЕРКОВИЦА

    Untitled УСЛУГАТА „МОБИЛНО БЮРО ПО ТРУДА” ВКЛЮЧВА:

  • Предоставяне на пълен набор от посреднически услуги за търсещи работа лица и за работодатели;
  • Идентифициране на обезкуражени и неактивни лица и мотивиране за регистрацията им;
  • Регистрация на лица като безработни;
  • Насочване на безработни лица за включване в програми и мерки за ограмотяване, обучение и заетост;
  • Идентифициране на случаи, които имат нужда от специфична подкрепа;
  • На учащите могат да бъдат предоставяни информиране и консултиране относно възможностите за заетост, търсените професии на пазара на труда, професионално ориентиране и консултиране относно избора на образование и професия с оглед по-добра реализация.