Актуални Новини

5. А КЛАС НА ВТОРО ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Е „КЛАС НА ГОДИНАТА“ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

В началото на учебната 2016/ 2017 година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица обяви конкурс на тема „КЛАС НА ГОДИНАТА“, в който заявления за участие подадоха 11 класа от училищата в Община Берковица.

След оспорвано състезание, в което цяла учебна година стотиците деца, записани в участващите класове, полагаха неимоверни усилия да имат висок успех,  малко неизвинени отсъствия и наказания, постижения в спорта, науката, изкуствата, както и постижения в различни конкурси и фестивали, резултатите са налице. Учебната година завърши, а победителите вече са известни.

Въз основа на постигнатите от класовете резултати комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Берковица, класира тримата победители:

На първо място – 5. а клас – Второ ОУ „Христо Смирненски“, Берковица – спечели Еднодневна екскурзия по маршрут в България, избран от победителите и техния класен ръководител г-жа Валя Крумова;

На второ място – 6.б клас – III ОУ „Ив. Вазов“, Берковица – спечели посещение на местни културно-исторически забележителности и организиран пикник сред природата с много игри и забавления;

На трето място – 11. б клас – ПГ „Д-р Иван Панов“, Берковица – спечели голяма цветна кутия с изненади.

Честито на победителите!

Община Берковица и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви изказват своята благодарност и възхита към всички класове, участвали в конкурса. Вярваме, че спомогнахме да се сплотят ученическите колективи, че мотивирахме децата да учат повече и да отсъстват по-малко, че ги научихме на повече екипност, толерантност и по-голяма лична отговорност.

Същият конкурс ще бъде обявен и в началото на новата 2017/ 2018 учебна година.