Актуални Новини

60-и МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “БАЛКАНЪТ ПЕЕ И ТАНЦУВА”

До 17 август 2018 г. е крайният срок за изпращане на заявките за участие в  Международния фолклорен фестивал „Балканът пее и танцува“, който ще се проведе на 1 и 2 септември 2018 г. в Берковица. Организатори на фестивала са Община Берковица и Народно читалище “Иван Вазов 1872”. Целта на събитието е популяризиране на българския фолклор- градски, автентичен и обработен.

ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Градски фолклор – стари градски песни, показ на градски костюми;
 2. Духови, жанрови и  сватбарски оркестри;
 3. Фолклорно танцово изкуство;
 4. Народни песни;
 5. Народни обичаи, легенди, гатанки;
 6. Показ на народни носии;
 7. Фолклор на етнически групи;
 8. Обработен фолклор.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 1. Фестивалът няма конкурсен характер.

2. Художествените ръководители сами определят програмите за участие.

3. Желателно е изпълненията да включват песни, мелодии, хора и танци, които са характерни за фолклорната област, регион или селище на изпълнителите.

 1. Времетраене:

– вокални групи – 2 песни;

– индивидуални изпълнители – 2 песни;

– танцови формации – до 15 минути;

– разказвачи и свирачи –  до 10 минути;

– показ на обичаи –  до 15 минути.

 1. В сборната програма могат да участват художествени колективи и индивидуални изпълнители от всички фолклорни музикално-сценични и танцови жанрове. Няма ограничение на възраст и етническа принадлежност.
 2. Необходимо е участниците да носят табели и/или транспаранти с герба на населеното място или лого за дефилето.

Участниците се подреждат в програмата по реда на подаване на заявките.

Пълната програма ще бъде изготвена след приключване на заявките и ще бъде изпратена на посочения в талона за участие е-mail.

Финансовите разходи са за сметка на участниците. Организаторите осигуряват  едно хранене в деня на участието.

Няма такса за участие.

 

ЗА СПРАВКИ И КОНТАКТИ:

3500 Град Берковица

Обл. Монтана

пл. ”Йордан Радичков” № 4

Общинска  администрация

ТЕЛ: 0953 / 89 144

GSM: 0886853438

ФАКС:   0953 / 88 405

e-mail : ob@berkovitsa.com