Актуални Новини

63 ДОГОВОРА ЗА РАБОТА ПО ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

63-ма безработни получиха договори за работа по проект “Нов избор и реализация”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. 36 безработни лица са назначени с едногодишни договори на длъжност „работник поддръжка пътища”, а други 27 ще бъдат „спасители при бедствия, аварии и катастрофи”. Договорите бяха връчени от зам. кмета Гергана Антонова, която допълни, че от 1 септември тази година с анекс към договорите, всички назначени по програмата „Развитие на човешките ресурси” ще получават заплати в размер на 380.00 лева. До сега наетите по програмите лица, получаваха минималната работна заплата.

Вашият коментар