Актуални Новини

8 СЕЛА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИМАТ ИНФОРМАЦИОННИ ПУНКТОВЕ И МЕСТА ЗА ОТДИХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

SAM_5989Община Берковица е Бенефициент по договор за БФП № 48/3/3130652/04.08.2014г. на стойност 63977,17 лв., сключен между Държавен фонд „Земеделие”, „МИГ Западна Стара планина – Копрен – Миджур”: „Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на мрежа от информационни пунктове и места за отдих и развлечения“.

В осемте села, влизащи в територията на „МИГ Западна Стара планина – Копрен – Миджур”: Гаганица, Бистрилица, Черешовица, Лесковец, Котеновци, Костенци, Комарево и Боровци са изработени и монтирани осем броя информационни пунктове – по 1 бр. във всяко село и две места за отдих и развлечение – по 1 бр. в с.Боровци и с.Гаганица. На всеки информационен пункт е поставена двуезична табела с обща информация за местоположението и забележителностите в района.

Стойността на 1 информационен пункт е: 4 515,94 лв., а на 1 място за отдих и развлечение е: 11 370,85 лв. Крайният срок за изпълнение и отчитане на проекта е 30.05.2015 г.