Актуални Новини, Новини

9 400 000 ЛEВА Е ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВ РЕСУРС ПО ПРОЕКТИ ЗА 2020 ГОДИНА

В периода 11.11.2019 г. – 31.12.2020 г. от Община Берковица са привлечени инвестиции чрез проекти и програми на стойност 9 443 765,71 лв.

Подадени са проектни предложения по програми, финансирани изцяло или отчасти със средства на Европейския съюз и националния бюджет в периода на стойност 10 045 974,63 лева, като от тях одобрените за финансиране са на стойност 9 443 765,71 лв.

В горепосочения период бяха изготвени инвестиционни технически проекти с издадени разрешения за строеж на стойност 2 806 318,83 лв., за които през идната 2021 г. ще се търси финансиране по различните оперативни програми.

Община Берковица е в процес на процедура за безвъзмездно прехвърляне на осемнадесет имота частна държавна собственост в общинска собственост с цел изграждане на ски писта.

И през настъпващата 2021 година Община Берковица ще продължава да работи по основния си приоритет –  да превърне Берковица в притегателен център за инвестиции, които да утвърдят града като населено място, допринасящо за икономическия и социален напредък на региона и страната ни, да превърнат Берковица в още по-красиво и по-привлекателно място за живеене.

Проекти за периода 2019-2023