Администрация - Актуални Новини

Администрация на Община Берковица

 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

Г-ЖА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

 

ПРИЕМЕН ДЕН

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

от 13.30ч. до 16.00ч.

 

Телефони за контакти и информация: 0953/88404, факс: 0953/88405

 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

Г-ЖА ГЕРГАНА АНТОНОВА-ЦЕНОВА

 

ПРИЕМЕН ДЕН

 

СРЯДА

 

от 13.30ч. до 16.00ч.

 

Телефони за контакти и информация: 0953/88410, факс: 0953/88405

 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

Г-Н РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ

 

ПРИЕМЕН ДЕН

 

ВТОРНИК

 

от 13.30ч. до 16.00ч.

 

Телефони за контакти и информация: 0953/88420, факс: 0953/88405

 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

 

Г-ЖА БИЛЯНА СТАМЕНОВА

 

ПРИЕМЕН ДЕН

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

от 13.30ч. до 16.00ч.

 

елефони за контакти и информация: 0953/88407, факс: 0953/88405

 

—————————————————————————–

 

Администрацията се намира в сградата находяща се на площад “Йордан Радичков” 4 в гр. Берковица, обл. Монтана.

 

Телефон за контакт и информация: 0953/88927. факс: 0953/88405.

 

e-mail: ob@berkovitsa.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 часа, без събота и неделя